Leider van je eigen leerproces

Elke school hecht aan het aanleren van kernvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Maar onderwijs kan zoveel meer zijn dan het bieden van die basis. Bij de Bavoschool willen we de ruimte maximaal oprekken en maken we gebruik van onze kernwaarden: Genieten, Aandacht en respect, Verbinding, Ontwikkeling, Eigenaarschap

Kinderen die toneelspelen, in de moestuin werken, muziek maken of in een zorginstelling spelletjes doen met ouderen. Zeg eens eerlijk, zou je als ouder met zo’n gevarieerd lesaanbod bijna zelf niet weer naar school willen?

Wanneer kinderen thuis komen met enthousiaste verhalen over een activiteit, dan zijn we in onze opzet geslaagd. Als Bavoschool willen we dat onze leerlingen hun eigen talenten en passies gaan ontdekken, zodat zij worden wie zij in de kern al zijn en altijd kunnen vertrouwen op hun eigen kracht. 

In die ontdekkingstocht is de leerkracht een ‘reisgenoot’. Het belangrijkste dat hij of zij kinderen kan bijbrengen is dat ze zelf eigenaar – leider – van hun leerproces zijn. Dat zij leren voor het leven, niet voor de school en vooral voor zichzelf. 

Via het programma The Leader in Me gaan kinderen kritisch naar zichzelf kijken, anderen beter begrijpen en van hen leren. Het voedt zowel de eigenwaarde als de positieve aandacht voor de ander en de omgeving. Zo ontwikkelt een kind zich als totaal mens en kan hij zelfbewust en met al zijn talenten en vaardigheden zijn weg in het leven vervolgen.

Ons schoolmotto is: Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf

De Bavoschool is sinds 2014 gevestigd in een nieuw gebouw. Wij delen dat met de kinderopvang van Figaro (onderdeel van SKIK), de jeugdbibliotheek en de Langereisschool (openbaar onderwijs). We beschikken over een groot buitenspeelterrein waarbij we ook gebruikmaken van het naastgelegen kunstgras voetbal- en handbalveld.

The leader in me

Op veel plekken op onze school zie je de afbeelding van een boom terug. Dat is niet zomaar een boom. Hij staat symbool voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

De boom staat centraal in het gedachtengoed van Stephen Covey, die onder de naam The Leader in Me de ‘zeven gewoonten van effectief leiderschap’ ontwierp. The Leader in Me is bedoeld om persoonlijk leiderschap bij kinderen te bevorderen. Vanaf het schooljaar 2018/2019 voeren we deze pedagogische lijn op onze school.

 

21e eeuwse vaardigheden

Kinderen als ‘leiders’; dat klinkt wat verheven. Maar dat is het niet, als je de betekenis van leiderschap ontleedt. Leiderschap heeft te maken met jezelf uitdagen, initiatief nemen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Allemaal (sociale) vaardigheden die belangrijk zijn in de samenleving van de 21e eeuw.

Van wortels tot stam en kruin; de boom van Covey staat voor de ontwikkeling van een kind tot een sociale persoonlijkheid die zelfvertrouwen heeft, leergierig is, leiding geeft aan zichzelf en relaties onderhoudt met anderen. 

Leiderschapsrollen

Natuurlijk maken we dat klein en behapbaar voor onze leerlingen. Zo werken we met ‘leiderschapsrollen’ in de klas. Ben jij iemand die zorgt voor het uitdelen van materialen of het afval wegbrengt? En schoolbreed zijn we altijd op zoek naar versterking van onder meer ons leerlingpanel, de handdoekenbrigade en het ontvangstcomité. Kinderen solliciteren op vacatures en krijgen een certificaat, als ze een taak goed hebben uitgevoerd. Net echt!

Geef kinderen verantwoordelijkheid en je krijgt er betrokkenheid voor terug. Glinsterende ogen, puntje van de tong uit de mond. Dat is prachtig om mee te maken. 

Contactformulier

Heeft u vraag? Of wilt u een rondleiding krijgen. Neem gerust contact met ons op.

Naam