Thematisch onderwijs

Op de Bavoschool vinden we niet alleen schoolvakken als spelling, lezen en rekenen belangrijk, we verwerken ook de maatschappij in het leren. Dat doen we via thema’s.

Nederland is een waterland; maar wat betekent dat nu? Het is een van onze schoolbrede thema’s. Rond zo’n thema brengen we vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek samen. 

Denkbubbels

Leerkrachten organiseren vakateliers en geven die aan verschillende groepen. We staan onder meer stil bij de grote watersnoodramp van 1953, de haven van Rotterdam en het belang van gemalen en sluizen in onze waterhuishouding.

Deze aanpak is ontleend aan de Noordwijkse methode. Een doeltreffende manier voor kinderen om aan hun eigen algemene ontwikkeling te werken. Daarbij horen ook ‘denkbubbels’. In die bubbels worden kinderen met vragen uitgedaagd om na te denken over de lesstof. Waar gaat het over? Hoe zou het anders kunnen? Wat heeft het met mijzelf te maken?

De buitenwereld naar binnen

In de loop van de tijd hebben we tal van thema’s behandeld, van oude culturen tot invloedrijke personen en duurzaamheid. Zo halen we de buitenwereld naar binnen en prikkelen we het onderzoekend vermogen en de zelfreflectie bij leerlingen. Het geeft kinderen de bagage en het vertrouwen om later hun eigen plek in die buitenwereld te claimen.

Brede ontwikkeling

Veel kinderen kijken reikhalzend uit naar de woensdag. Dan kunnen ze naar hartenlust koken, toneelspelen, muziek maken of knutselen. Deze keuzeateliers maken deel uit van de brede ontwikkeling van kinderen.

Talenten komen niet vanzelf bovendrijven, zij moeten aangeboord worden. Daarom bieden we op de Bavoschool een rijke leeromgeving. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? En hoe kunnen we je helpen om daarin verder te groeien?

Win-win

Naast de keuzeateliers krijgen kinderen ook muziekonderwijs en maken zij in hun schoolcarrière kennis met verschillende instrumenten en het notenschrift. We onderhouden een moestuin en hebben een wissellokaal bomvol rijke speel- en leermaterialen. 

Tot slot maken we de verbinding met de lokale gemeenschap: onze kinderen verzorgen onder meer spelletjes-, muziek- en voorleessessies in een verzorgingshuis. In de context van The Leader in Me is dat laatste een ‘win-win’. Oftewel, het brengt iets voor alle partijen.

Leren met hoofd, hart en handen

Zo halen we het onderwijs van het papier en brengen we het in de praktijk. Leren met hoofd, hart en handen als permanente ontdekkingstocht. Om het mooiste te worden wat je kunt worden, namelijk jezelf.